Hjelp når man trenger?

Når man er utslitt og svak, langt nede eller rammet av alskens problemer eller utfordringer som er vanskelig å takle, må man være oppegående, klartenkt, sterk og frisk for å få hjelp og avlastning som man trenger. Og er man oppe trenger man ikke den hjelpen som man ikke får når man er nede og trenger den....

Kommentarer