I disse tider

Stadig like aktuell

Tenk at det er
Hele fem år siden 
jeg fikk anledning til
å dekorere kommunehuset
i Grong med garnkunst

Kommentarer