Naturens gang eller menneskestyrt vern???

Når bamsefar våkner fra vintersøvnen sin er han nok sulten og trenger mat.


I ymse skolebøker ble vi lært at bjørnen er planteeter men at det fantes en og annen slagbjørn som kunne ta sau eller andre dyr. I verneområder for bjørn dukker det utover våren stadig opp beviser for at bildet nok er mer sammensatt enn som så.
De som ferdes mye i skog og mark finner en mengde elgkadaver som viser at bamsefar nok ikke bare eter blåbær.
Naturens lov gir den sterkeste rett til overlevelse og den svakeste går under. Når mennesket påvirker bestanden av en art til å vokse mer vil det i neste nu gå utover andre bestander.
Sauenæringen har i en årrekke fått merke denne prolematikken og stadig flere sauebønder har sett seg nødt til å legge ned sine bruk.

Myndighetene har spyttet inn uhorvelige summer for vern av våre rovdyr og en stadig voksende stamme setter sitt preg på stadig flere samfunn.

Mennesker som bor i disse områdene er ofte frustrerte og mange engster seg for å ferdes i skog og mark.
Ekspertene mener denne angsten er grunnløs og ofte har vi sett holdninger som nærmest håner dem som uttrykker slik engstelse.
Denne elgkua ble tatt av bjørn i fjor vår, hun bar på to kalver og spørsmålet er hvilke dyr vi skal verne om?
En sauebonde som finner sine skamferte og lidenede husdyr vil naturligvis kjenne smerte og over tid bli påvirket.

Elgjegere som oppdager mengder av stygt behandlede dyr vil også kjenne frustrasjon.
Dette er en problematikk som må taes på alvor uavhengig av om bjørnen er reell "farlig" eller ikke. De fleste rovdyr vil naturlig sky mennesket og trekke seg unna lenge før man ville vært i nærheten av å oppdage dem. En rikholdig fauna kan være et mål i seg selv men menneskelige følelser og behov må taes på alvor, så også andre dyr enn våre fire store......

Kommentarer