Å tjene til livets brød


Arbeider man ærlig, hardt og målbevisst og greier å skaffe overskudd til seg selv og sin bedrift,
blir man lett uglesett og et offer for negativ omtale.
Vinner man derimot en skikkelig pengeslump i et lotteri er man helt.
Arbeider man ærlig, hardt og målbevisst, men uten å lykkes,
er man en sliter og en taper.
Har man ikke mulighet til å slite å jobbe fordi man er syk eller rammet er man en belastning.
Hvem er det som dømmer?
Hvem er det som vet?
Hva om vi kunne utnytte de positive ressursene i hvert enkelt menneske til beste for alle?

Kommentarer