Ripskart i Hagen


Ser lovende ut
selv om ripskarten enda er små
Nesten bare såvidt
ferdig med å blomstreKommentarer