Så var også poteten i jorda

Dagens Trim: Potetsetting!


Vi dyrker mandelpoteter til eget bruk
I år får potetene vokse i østre åker
-der vi i fjor forsøkte oss med korn
som snøen tok
før vi rakk å høste det inn.

Kommentarer