Mobbing angår Meg Ikke, eller...

Det er i den senere Tid 
satt søkelys på Mobbing
blant barn og unge i norsk skole
Enkelte synes å være sjokkert
over de høye mobbetall
som kommer fram

ill. lånt

"mobbing angår da ikke meg"
Tror du virkelig på det?

Hvem angår det da?
-at 75 000- 90 000 elever 
i den norske grunnskolen er berørt

eller at  mellom 55 000 - 60 000
elever i grunnskolen er
direkte mobbeofre?

 lånt
Mobbing kan være så mangt
og med sosiale mediers innmarsj
i barn og unges hverdag tar mobbingen
nye og andre former enn dem vi kjente før

Uansett: det er den som føler seg mobbet
som faktisk definerer om
noe er mobbing eller ikke 

Vi kjenner alle noen
både som mobber og
/eller blir mobbet
Kanskje til og med ditt barn,
eller barnebarn er en av dem
Men vil vi vedkjenne oss det?

At mitt barn er en som mobber
eller at barnet mitt blir mobbet?

Hva er egentlig verst?


Som mor til barn i grunnskolen gjennom mange år
har jeg med jevne mellomrom blitt møtt med slike ord:

"gutter er gutter.."
"jenter i den alderen..."
"slik er det bare med unger..."
"sånn har det da alltid vært..."
"ja men det visste da ikke vi.."
"man må jo si fra, ellers..."
"nei, det ser da ut som hun/han har det bra.."
"såpass man man jo tåle..."
"slik er jo kulturen her..."

eller:

"Så flott at dere sier ifra, dette må vi gjøre noe med!"
-og så skjer det ingenting, annet enn at tida går..

lånt illustrasjon
Nå er det ikke min hensikt å henge ut Noen
Jeg diskuterer kun på generellt og prinsippiellt grunnlag
men benytter meg av egne eller andres erfaringer
som basis for mine ytringer og meninger
Så vet DU det, du som lurer på om noe
er personlig ment

Men personlige kan vi vel våge å være
Når det angår våre barns velvære, liv og lære

Å utelukkende legge alt mobbeansvar på skolen
tenker jeg blir feil, alle vi voksne MÅ faktisk være
villig til å gå i oss selv

Spørre oss selv og hverandre:

Hvilke holdninger har jeg?
Hvilke holdninger og synspunkter
bringer jeg videre til mine barn?
Hvordan oppfører jeg meg selv
i sosiale settinger og når jeg omtaler andre?
Hva gjør jeg hvis jeg ser at noen står alene?
Hvor står jeg hvis noen snakker
negativt om en annen?

lånt
Vil jeg se? Vil jeg vite?
Vil jeg gjøre noe med det?


Inkluderer jeg?
Respekterer jeg?
Aksepterer jeg?
Bidrar jeg overhodet til
at enkeltmennesker rundt meg
skal ha det bra og ikke føle seg alene og tilsidesatt?
Hva gjør jeg, hvis jeg får vite om
at mitt barn har plaget enn annen
Eller at mitt barn blir plaget?

Skole og Barnehage
til og med arbeidsgivere
Ledere i frivilige organisasjoner
Idrettslag og andre sosiale arenaer
 må tilegne seg og søke å få
mer kunnskap om hvordan man skal 
lære seg å se og håndtere
mobbing og utestenging
utfrysing og plaging

lånt
Hele Temaet må settes på Dagsorden
for alle og enhver
det må jobbes bevisst
OVENFRA OG NED
og hos den enkelte
Vi må aldri få lov til å stoppe opp
eller tillate oss av slappe av
og innbille oss at nå er jobben gjort
Vi må alle være villig til å ta ansvar
ikke bare for våre egne
men også for andres barn

lånt
Hver forelder, Hver eneste voksen
må være villig til å se og innrømme
at det også er mitt ansvar
å lære mitt eget barn å 
INKLUDERE
RESPEKTERE
AKSEPTERE
og se dem som kanskje ikke har det 
like greit eller passer inn i samme mal
som den en liker selv

og uansett
som et absolutt minimum
i det minste la andre være i fred
uten å plage dem

Den skal være Trygg i seg selv
Som tør følge sitt Hjertes Stemme
og handle rett selv om alle andre
står i mot, slik og bare slik
vil verden bli God

Så Angår kanskje Mobbing
både deg og meg Allikevel???
Helt fra Vogge til Grav

Ha en ettertenksom Flott og MObbeFri LØRDAG!!!
....og alle andre dager....
Lånt her..

alle illustrasjoner i dette innlegget er
med hensikt plukket vilt og hemningsløst
og lånt fra andre nettsider til støtte for en god sak
TUSEN TAKK !

Kommentarer

Anonym sa…
Veldig flott! De voksne har også ett ansvar for hva som kommer ut av egen munn...

Velger å legge link inn i mitt innlegg :)