OppetenInnvendig Oppeten

Jager Flykter Gjømmer
Klemmer på
Presser Dukker
Greier ikke stå
Går dukken nå

Tidevann i Høstsol
Jakt og Fangst
Hvor er du
Hvem er jeg
Hvordan Beskytte

Innvendig Oppeten

Hvor i Helvete skal vi ?
Kommentarer