gi meg ikke en klem

Hvordan kan jeg være sorgtung
-når du ser at jeg ler
Hvordan kan jeg være deprimert
-når du ser jeg smiler

Hvordan er det mulig å bite tennene
sammen og gjøre det man skal
-når alt innvendig gråter
og man er på sammenbruddets rand

Våg bare ikke å gi meg en Klem
-for da bryter jeg sammen
og orker ikke mer

Menneskelige Naturlige Prosesser
Relasjoner Strukturer Visjoner
Oppleste Vedtatte uskrevne regler
Er det ikke mulig bare å få
være seg selv litt slik vi må

Gud Forby at du gir meg en klem
-da bryter jeg sammen og orker ikke mer

Kommentarer