-jeg gikk en tur på stien...

jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro, 
der hørte jeg fra lien en gjøk som sa ko ko

og forleden dag var første gang jeg hørte gjøken
som gol fra nordvest hvilket jeg velger å tolke som 
vestergjøk er bestergjøk for da skal året gå godt
i motsetning til nordergjøk som varsler sorg og død

Kommentarer