Merkedager

Når man har mistet 3 av sine barn, er hele året fylt opp av merkedager. Datoer som sitter i kroppen. 3 fødselsdager, 3 dødsdager, jevnt fordelt. I dag skulle vi hatt en 16-åring i huset. Ei levende jente full av livsglede, framtidsplaner, i opposisjon til sine foreldre kanskje?
Slik ble det ikke, men i våre hjerter lever du evig og alltid. Høyt Elsket og Dypt Savnet.

Kommentarer