Black Saturday

høres og ser unektelig en smule mer
sofistikert ut på et vis
med black saturday enn
kølsvart lørdag
å leve i sorg og krise handler ikke nødvendigvis kun om å savne 
den som er død, eller kjenne smerte over hva man har gjennomgått,
ofte handler det like mye om hverdagsutfordringer som blir ekstra tunge
å håndtere, ofte kan det stoppe helt opp, kjennes det ut som, alle ting som
var vanskelig før man havnet i krisen forsterkes ofte og blir verre, etterhvert
som tida går, og verden utenfor vender tilbake og tilsynelatende glemmer litt
kan mange oppleve følelse av i tillegg til slitet sitt å måtte stå til ansvar for
eller forsvare sin sorg på en måte som ikke gjør situasjonen bedre

Hvis den kriserammede får bekreftelse på At verden utenfor
har forståelse for, at man kanskje ikke greier å gjøre eller være
som før, kan det faktisk bidra til at hverdagslivet blir litt lettere å leve

om man ser en kriserammet som smiler og ler og konverserer eller tar seg sammen for å utføre en oppgave som tilsynelatende ser ut til å gå lekende lett, skal vi være klar over at det koster energi, som den sørgende må hente inn. ett eller annet sted i fra, og at det da, gjør at en ikke kan fungere optimalt eller normalt på alle plan, kanskje. Black Saturday eller Kølsvart Lørdag er derfor svært betegnende, fordi det på dager, så også høytider, der "alle andre" ser ut til å nyte livet og kose seg, og alt skal være så festlig, blir følelsen av sin egen smerte ekstra utålelig, noe fordi avstanden mellom hvor en selv står og kjenner seg til resten av samfunnet blir så synlig og tydelig. Det er derfor særdeles viktig at den sørgende/kriserammede får aksept for sin følelse og ikke blir presset inn i situasjoner som på sikt kan forverre hele bearbeidingsprosessen. 

HA en Svart og Kvit og Skikkelig Fargerik LØRDAG:-)

Kommentarer

Jeg sender deg en million gode tanker... Synnøveklem