Kyss en Fisk -pauseinnslag

mon tro hva som dukker opp
om man kysser en fisk


Kommentarer