Alltid Elsket Alltid Savnet

To år er gått siden vi mistet vår aller kjæreste Emanuel. 
To år med intens og voldsom sorgsmerte og et ufattelig stort savn. 

Livet blir aldri mer det samme, når barn og unge brått blir revet bort fra denne verden. Vi som sitter igjen må lære oss å leve. Leve livet etter beste evne,  -la våre døde for alltid leve i hjertet og minnet.

Det er blitt laget en dokumentar om snøscootermiljøet på Svalbard. Filmen som måtte bli noe annet enn studenten først hadde tenkt er nå tilgjengelig for offentligheten og ved å vise den her vil jeg hedre min eldste sønn og samtidig takke Christer Sev for måten han har håndtert produksjonen og kontakten med oss på. 

Sons of Svalbard Emanuel til Minne


Kommentarer