Langfredagsappelsin

Langfredagsappelsin 
Stråler som ei Sol

-slik blir dagen god

Kommentarer