...fortsettelse 100dagersøktene og plankeprogresjon...

har ikke så mye å si
rett og slett fordi tida mi
ikke riktig strekker til

skynde meg å loggføre de siste hundredagersøkter
og ser med glede på å komme i mål, men nå når 
oktoberplanken pågår forsøker jeg å stå noen
noen sekunder lenger for hver gang og til nå
har jeg faktisk klart det og, neste gang skal jeg
over den magiske treminuttersgrensa hå hå...

#100dagersprosjektet 81/100

#100dagersprosjektet 82/100
#100dagersprosjektet 83/100 og 84/100

Kommentarer