nøttetirsdeag


del et hjerte
ta en Nøtt
tirsdager
trenger vi både 
salt og søtt
øve seg på 
å ta riktig 
godt vare på
alle gyldne øyeblikk
om de er aldri så små

Kommentarer